Các thông tin có gắn dấu (*) là bắt buộc phải điền, hãy sử dụng Email và Số điện thoại mà bạn sở hữu
1. Thông tin thí sinh
Họ và tên thí sinh (*) Ngày sinh (*) Giới tính (*) Dân tộc (*)
v
v
v
     
Số CMND hoặc CCCD (*) Số điện thoại (*) Email Facebook
   
Tỉnh/ Thành phố (*) Địa chỉ cụ thể (*)  
v
   
Khu vực (*) Đối tượng ưu tiên (*) Năm tốt nghiệp (*)
v
v
 
 
     
2. Quá trình học tập
Trường THPT năm học Lớp 10 (*) Học lực (*) Hạnh kiểm (*)
v
v
 
Trường THPT năm học Lớp 11 (*) Học lực (*) Hạnh kiểm (*)
v
v
 
Trường THPT năm học Lớp 12 (*) năm học Lớp 12 (*) Học lực (*) Hạnh kiểm (*)
v
v
 
3. Thông tin đăng ký
Đăng ký nguyện vọng 1 (*) Môn học 1 Môn học 2 Môn học 1 (*) Môn học 2 (*)
v
v
v
     
Đăng ký nguyện vọng 2 Môn học 1 Môn học 2 Môn học 1 Môn học 2 (*)
v
v
v
4. Thông tin bổ sung
Thông tin khác Ảnh minh chứng
Clear selectionBrowse...
Upload
Mã bảo vệ
     
Tôi xin cam kết thông tin mà tôi đã khai là đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm!
Nộp hồ sơ xét tuyển
Mã hồ sơ:
    Ghi nhớ mã hồ sờ để tra cứu tình trạng hồ sơ